Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ιατρείο παρέχει δέσμη υπηρεσιών ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ως εξής:

• Διενέργεια κλινικής εξέτασης σε οξέα περιστατικά́, προσυμπτωματικός έλεγχο για κοινά́ νοσήματα, παραπομπή́ για εξειδικευμένες εξετάσεις, πρώτες βοήθειες, συνταγογράφηση διαγνωστικών δοκιμασιών και φαρμακευτικής αγωγής, κτλ.

• Δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην ακαδημαϊκή́ κοινότητα μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων για επίκαιρα θέματα και εκστρατειών πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με την υγεία των φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας που προσφέρονται στο ιατρείο του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι οι εξής:

• Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (σε χρόνια ή έκτακτα περιστατικά)

• Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στον χώρο του Ιδρύματος στο ωράριο λειτουργίας του.

• Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (όταν υπάρχει η δυνατότητα).

• Εξέταση / έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων (αποκλειστικά για εγγραφή στο γυμναστήριο του ΕΛΜΕΠΑ)

• Διενέργεια εμβολιασμών.

• Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικού ελέγχου.

Αναλυτικότερα:


Χρόνιο πρόβλημα υγείας: Για τους φοιτητές που προσέρχονται για χρόνιο πρόβλημα υγείας, αρχικά ορίζεται ραντεβού. Κατά την προσέλευση του φοιτητή στο προγραμματισμένο ραντεβού, γίνεται κλινική εξέταση/διερεύνηση των συμπτωμάτων (σε πρωτοβάθμιο επίπεδο). Για τις περιπτώσεις που τίθεται η διάγνωση, δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες και η αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή (εάν υπάρχει η δυνατότητα, η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής γίνεται από το ιατρείο – σε διαφορετική περίπτωση συνταγογραφείται). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να τεθεί διάγνωση ή δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης στο χώρο του ιατρείου, γίνεται παραπομπή σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.


Έκτακτο πρόβλημα υγείας: Για τους φοιτητές που προσέρχονται λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας, η εξυπηρέτηση είναι άμεση. Γίνεται διερεύνηση του προβλήματος (σε πρωτοβάθμιο επίπεδο) και, αν χρειάζεται, παροχή πρώτων βοηθειών. Στην περίπτωση που τίθεται διάγνωση και υπάρχει δυνατότητα, δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες και η φαρμακευτική αγωγή, και η αντιμετώπιση γίνεται εξ ολοκλήρου από το ιατρείο (εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής από το ιατρείο, γίνεται συνταγογράφηση αυτής). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να τεθεί διάγνωση ή δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης στο χώρο του ιατρείου, γίνεται παραπομπή σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.


Έκδοση Ιατρικής βεβαίωσης: Για τους φοιτητές που προσέρχονται για έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, για εγγραφή στο γυμναστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και η βεβαίωση εκδίδεται άμεσα. Εάν υπάρχουν ευρήματα, ο φοιτητής παραπέμπεται για περαιτέρω εξειδικευμένο έλεγχο.

Εμβολιασμός: Για τους φοιτητές που προσέρχονται για εμβολιασμό, η εξυπηρέτηση είναι άμεση.
Εάν το εμβόλιο, εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, συμπληρώνεται το αντίστοιχο
βιβλιάριο υγείας.

Συνταγογράφηση: Για την συνταγογράφηση εξετάσεων, η εξυπηρέτηση γίνεται κατόπιν
ραντεβού 

Ώρες Λειτουργίας 7:30-15:30

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 9:00-15:00.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.