Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) είναι οι εξής:

• Πραγματοποίηση συνεδριών ατομικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής σε φοιτητές με αναπηρίες και άλλες κοινωνικά́ ευάλωτες ομάδες φοιτητών. Το Κέντρο χρησιμοποιεί́ σύγχρονα εργαλεία ψυχολογικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έχει υιοθετήσει μεθόδους και διαδικασίες
παρέμβασης που έχουν επίκεντρο τον φοιτητή́, αντανακλούν σεβασμό́ στις ανάγκες του και θα λαμβάνουν υπόψη τη δική́ του απόφαση στο σχέδιο φροντίδας και ατομικής υποστήριξης.

• Υποστήριξη σε καθημερινές προσωπικές, οικογενειακές, εκπαιδευτικές και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όπως διαχείριση άγχους, κατάθλιψη, προσαρμογή́ στο ακαδημαϊκό́ περιβάλλον ή δυσκολία διαχείρισης ακαδημαϊκών απαιτήσεων, διαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων και επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση απώλειας, πένθους ή χωρισμού́, υποστήριξη προσωπικών ή επαγγελματικών αποφάσεων, διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικότητας, διακρίσεων ή ταυτότητας.

• Δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στην ακαδημαϊκή́ κοινότητα: Το ΚΕΣΥΨΥ διοργανώνει σεμινάρια για επίκαιρα θέματα, και εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Ατομική συμβουλευτική (για ζητήματα διαχείρισης άγχους, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή, δυσκολίες στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, προσωπικά θέματα, κ.α.). – ΜΕΧΡΙ 10 συναντήσεις (περισσότερες κατά περίπτωση)

• Ομαδική συμβουλευτική (επικοινωνήστε με το Κέντρο για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ομάδες που θα διεξαχθούν).
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΩΡΩΝ / 8 – 10 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες: Φλώρα Σαρακατσιάνου, Ψυχολόγος

Ωράριο Λειτουργίας: 7:30 – 15:30

‘Ωρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00 – 15:00

Πληροφορίες, Ραντεβού: Τηλ.: 2810 379539, 2810 379541

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.