Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μέσα απο το τη δράση αυτή, οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν την ευκαιρία να γίνουν ενεργά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσα απο τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές ομάδες και δράσεις.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Φοιτητές που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε Τμήματα και Υπηρεσίες του ιδρύματος (π.χ. βιβλιοθήκη, λέσχη, γυμναστήριο, διοίκηση, κ.α.). Οι θέσεις καθορίζονται σε συνεννόηση με τα στελέχη των υπηρεσιών και περιλαμβάνουν συγκεκριμένο αντικείμενο και υποχρεώσεις.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη γνωριμία και εξοικείωση των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις υπηρεσίες του ιδρύματος καθώς και στην κοινωνική τους ένταξη.

Επικοινώνησε στα τηλ. 2810 379 516 – 2810 379 518 – 2810 379 528
για να ενημερωθείς σχετικά με τις ενεργές θέσεις ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ξεκινά η λειτουργία Τράπεζας Χρόνου.Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων χωρίς χρήματα.
Αποτελεί υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της δημιουργίας δικτύου αλληλοϋποστήριξης.
Επιμέρους στόχοι της Τράπεζας Χρόνου του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ., είναι η ανταλλαγή καλής θέλησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η καταπολέμηση της αποξένωσης, η ανακάλυψη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που επιθυμούν να γίνουν μέλη του δικτύου. Φοιτητές που κατέχουν πιστοποιημένη γνώση και δεξιότητες σε άλλη επιστήμη, τέχνη, άθλημα, κ.α. παρέχουν μαθήματα εθελοντικά σε συμφοιτητές τους.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ και μέσω της συζήτησης με τα στελέχη της δομής να προσδιορίζουν τις παροχές που επιθυμούν να παρέχουν ή να λαμβάνουν. 
 

Η δράση αυτή συμβάλλει στην άμεση κοινωνική ένταξη των φοιτητών. για να ενημερωθείς σχετικά με τις ενεργές ομάδες στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ.

Πληροφορίες-Εγγραφές: ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ ΕΛΜΕΠΑ 
Τηλέφωνο: 2810 379 539 
 

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved