Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νοσηλευτικη φροντίδα

Το ιατρείο παρέχει δέσμη υπηρεσιών ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ως εξής:

• Διενέργεια κλινικής εξέτασης σε οξέα περιστατικά́, προσυμπτωματικός έλεγχο για κοινά́ νοσήματα, παραπομπή́ για εξειδικευμένες εξετάσεις, πρώτες βοήθειες, συνταγογράφηση διαγνωστικών δοκιμασιών και φαρμακευτικής αγωγής, κτλ

• Δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην ακαδημαϊκή́ κοινότητα μέσωδιοργάνωσης σεμιναρίων για επίκαιρα θέματα και εκστρατειών πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με την υγεία των φοιτητών.

Το Ιατρείο διαθέτει νοσηλευτή. Οι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας που προσφέρονται στο ιατρείο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι οι εξής:

• Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας κοινωνικού χαρακτήρα σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.
• Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
• Αντιμετώπιση χρονίων περιστατικών
• Εμβολιασμός
• Εκτέλεση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων.
• Αλλαγές/περιποίηση τραυμάτων.
• Παραγγελία ,έλεγχος και τακτοποίηση υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
• Εκδοση Ε.Κ.Α.Α. σε ανασφάλιστους φοιτητές του ιδρύματος που πρόκειται ναακολουθήσουν πρόγραμμα Erasmus
• Εκδοση βεβαιώσεων σε σπουδαστές του ιδρύματος για την αποφοίτηση τους.
• Παροχή πρώτων βοηθειών στους χώρους του ιδρύματος.
• Συμμετοχή στην έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων για χρήση στο γυμναστήριο του ιδρύματος.
• Χορήγηση φαρμάκων(ενδομυϊκών ενέσεων, χάπια)
• Μέτρηση ζωτικών σημείων (Α.Π., θερμομέτρηση)και σακχαρομέτρηση
• Οργάνωση κουτιών πρώτων Βοηθειών σε χώρους του ιδρύματος.
• Συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. του ιδρύματος σε περιστατικά οπού κρίνεται απαραίτητο.
• Λήψη και καταγραφή νοσηλευτικού ιστορικού στη βάση δεδομένων.
• Τήρηση βιβλίου κίνησης ασθενών

Ώρες Λειτουργίας 7:30-15:30

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 9:00-15:00.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.