Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο «Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης» που λειτουργεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της «Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», παρέχεται εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και συγκεκριμένα οι εξής υπηρεσίες:

Α)  Από δύο (2) εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ειδικότητας φιλολογίας και μαθηματικών, πλήρους και πρωινής απασχόλησης, παρέχονται σε καθημερινή βάση, σε ειδικό χώρο, ατομικές συνεδρίες σε φοιτητές/τριες με δυσκολίες μάθησης. Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι φοιτητές μπορούν να λάβουν:

·      Υποστήριξη σε ελλείμματα της γλώσσας σχετιζόμενα με μαθησιακές δυσκολίες.

·      Ανάπτυξη συγγραφικών στρατηγικών ανταποκρινόμενες σε ένα ακαδημαϊκό κείμενο.

·      Ενισχυτική διδασκαλία στα Μαθηματικά, πάνω στις θεματικές περιοχές Στατιστική και Απειροστικός Λογισμός/Γραμμική Άλγεβρα.

·      εκπαιδευτική στήριξη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. εξετάσεις εξαμήνου, γραπτές εργασίες, οργάνωση καθημερινής μελέτης, καταγραφή σημειώσεων, μελέτη και επανάληψη ύλης κ.λ.π.).

·      Ενίσχυση σε μνημονικές τεχνικές, στρατηγικές συγκέντρωσης προσοχής, μεταγνωστικές στρατηγικές, δεξιότητες κοινωνικής ζωής, οργάνωση χρόνου.

Β) Από τέσσερις (4) επιστημονικούς συνεργάτες στα αντικείμενα της Φιλολογίας, Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής, παρέχεται σεόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε εβδομαδιαία βάση,  ενισχυτική διδασκαλία σε μικρές ομάδες φοιτητών με δυσκολίες μάθησης από όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ομαδικές αυτές συναντήσεις πραγματοποιούνται εκτός πρωινής ζώνης ωρολογίου προγράμματος, δια ζώσης και διαδικτυακά, με στοχευμένη θεματολογία, οι οποίες είναι διαθέσιμες και στη διαδικτυακή πλατφόρμα eClass.

Γ) Από έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με αντικείμενο ψυχολογία και ειδίκευση στην ειδική αγωγή, αναπτύσσονται σεμιναριακοί κύκλοι εκπαίδευσης των νέων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και των μονίμων εκπαιδευτικών και ωρομίσθιων διδασκόντων σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, την πολιτική του ιδρύματος σχετικά με την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία, τα διαθέσιμα εργαλεία και τις ενδεδειγμένες διδακτικές μεθόδους ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη αναζήτησης παιδαγωγικών διευκολύνσεων για τους φοιτητές με ειδικές κοινωνικές συνθήκες και τους φοιτητές με αναπηρία προκειμένου να καθιστούν τα μαθήματα πιο προσβάσιμα, κτλ.

Δ) Από 3 αμειβόμενους φοιτητές πραγματοποιείται ανάπτυξη διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου σε έντυπο-ανάπηρους φοιτητές (μετατροπή text to speech/μετατροπή σημειώσεων σε breille).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.