Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου“, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

ΣΤΟΧΟΣ

Η Μονάδα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ και στόχος της είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής και ποιοτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης στον πληθυσμό των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της Μονάδας Π.Φ.Υ. του ΕΛΜΕΠΑ λειτουργούν οι παρακάτω ΔΟΜΕΣ:

• Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Το ιατρείο έχει κοινωνικό χαρακτήρα με κύρια αποστολή́ την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την πρόληψη και έγκαιρη διαχείριση προβλημάτων υγείας που συνδέονται με πλημμελή φροντίδα της υγείας και κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες φοιτητών και ΑΜεΑ.

• Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.).
Το ΚΕΣΥΨΥ έχει κύρια αποστολή την παροχη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σκοπό την ομαλή μαθησιακή – ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής φύσεως.

• Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΕΚΠ.Υ.)
Το ΚΕ.ΕΚΠ.Υ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με κύρια αποστολή την υποστήριξη φοιτητών που έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες και έχουν αδυναμία να οργανώσουν ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο και ακολούθως να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του ΕΛΜΕΠΑ στελεχώνεται απο εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας,
ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα:

Το Ιατρείο στελεχώνεται απο:
• 1 ιατρό και,
• 1 νοσηλεύτρια

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. στελεχώνεται απο:
• 2 ψυχολόγους και,
• 2 κοινωνικούς λειτουργούς

Το ΚΕ.ΕΚΠ.Υ. (σε διαδικασία στελέχωσης):
• 1 φιλόλογο ειδικής αγωγής και,
• 1 μαθηματικό ειδικής αγωγής

ΧΩΡΟΣ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του ΕΛΜΕΠΑ βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι δομές της Μονάδας Π.Φ.Υ. λειτουργούν σε καθημερινή βάση μεταξύ 7.30 π.μ. – 15.30 μ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών, γίνεται άμεσα (εάν πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις), ή κατόπιν
ραντεβού. Τα ραντεβού προγραμματίζονται με τους παρακάτω τρόπους:

• με φυσική παρουσία του φοιτητή στο χώρο της Μονάδας Π.Φ.Υ.

• με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα της Μονάδας Π.Φ.Υ.

• με ηλεκτρονικό ραντεβού στην πλατφόρμα secretariat.hmu.gr (Απαιτείται Αριθμός Μητρώου
Φοιτητή).

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η Μονάδα Π.Φ.Υ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διατηρεί λειτουργική διασύνεση με δομές και υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος με πρωτόκολλα συνεργασίας. Ανάμεσα στις συνεργαζόμενες δομές της κοινότητας περιλαμβάνονται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι Ψυχιατρικές κλινικές και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσοκομείων Ηρακλείου, το Αστικό Κέντρο Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Ηρακλείου, η Κοινωνική Υπηρεσία της περιοχής, οι Τ.Ο.Μ.Υ., το ΚΕΘΕΑ, τα κέντρα αποκατάστασης, το ΚΕΣΥ του ΥΠΑΙΘ, κ.α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2021 All rights reserved.