Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Φοιτητών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ταυτότητα έργου

Τίτλος έργου:
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Κωδικός έργου:
Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5045937

Διάρκεια:
01.09.2018 έως 30.11.2023

Προϋπολογισμός:
769.899,00

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:

Η κ. Μαρία Παπαδακάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Προέρχεται από το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών με σπουδές στο χώρο της υγείας και πολυετή επιστημονική εμπειρία στην προαγωγή της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποκτήσει το πρώτο της πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, κατέχει Μάστερ στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MPH), και διδακτορικό τίτλο σπουδών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κ. Παπαδακάκη είναι δ/ντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΦΕΚ 2461/16.11.2015), στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ (LaHeRS, https://lahers.hmu.gr). Έχει διατελέσει μέλος της 7μελούς Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΔΥ1δ/71967 / 31-07-2013). 

Για πολλά έτη υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αντιπρόεδρος, Ταμίας) του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
(ΣΚΛΕ) Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) (ΦΕΚ. 646/Β/19.04.2011), “Αγροαναπτυξιακή” Περιφέρειας Κρήτης, κ.α.). Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω για τη Ζωή Συνθέτοντας τις Ψηφίδες της Υγείας Μου», για τα σχολικά έτη 2014-2017, σύμφωνα με τη Φ.15/91/10588/Δ1/21-01-2015, απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στο χώρο των επιστημών υγείας και των κοινωνικών επιστημών (βλ. βιογραφικό). 

Έχει συμμετάσχει με σχέση αμειβόμενης εργασίας ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (FP6, FP7, LdV, DG MOVE, EAHC, Chafea, DAPHNE, COST, κ.α.) και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (“Horizon 2020”, “Grundvig” και “Study Visits”, κ.α.). Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Ενδοοικογενειακή Βία. Ορίστηκε ως εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδα στην Επιτροπή Διαχείρισης του έργου «COST Action TU1101» 


Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα (h-index=17.0), σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, με υψηλό δείκτη απήχησης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Ο κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης (http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Prosopika/cv.htm) είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κουτρούλης είναι προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τον Οκτώβριο του 2005 και ενεργειακός υπεύθυνος του ΕΛΜΕΠΑ από τον Ιούνιο του 1997. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών, το Τμήμα Συντήρησης και το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου. 

Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών του Ιδρύματος υποστηρίζει τον σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων έργων, τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και στη παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα εξειδικευμένου τεχνικού επιστήμονα, πραγματογνώμονα και μηχανικού και στην εκπόνησης των σχετικών μελετών. Το Τμήμα Συντήρησης του Ιδρύματος υποστηρίζει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την επισκευή των κτιρίων, κ.α.


Ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης
(https://teicrete.gr/sites/default/files/docs/mpCV_secrtei%2005%2005%202016.pdf) κατέχει Πτυχίο Μαθηματικού́ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης (1980 – 1985) και μεταπτυχιακές σπουδές (MASTER) στην Πληροφορική́ και Επιχειρησιακή́ Ερευνά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985-1987). Κατείχε τη θέση του Γραμματέα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από το Μάιο του 2010 και τη θέση του προϊστάμενου του τμήματος πληροφορικής της διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ από το 1991 μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος για το ΕΛΜΕΠΑ, στα προγράμματα «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» (ΕΣΠΑ 2010 – 2016), «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – e-University» (ΕΣΠΑ 2010 – 2016), «Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ Νοτιοδυτικής Ελλάδος» στο οποίο το Ίδρυμα συμμετέχει ως μέλος
κοινοπραξίας ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ Ι 1997 -2000), κ.α.


Η κ. Ζαχαρένια Ανδρουλάκη (https://my.teicrete.gr/uploadedCVs/38301gr.pdf) είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής επί σειρά ετών. Έχει συντονίσει ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο αντικείμενο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Αγωγής Υγείας. Έχει συγγράψει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει κάνει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.


Ο κ. Εμμανουήλ Δρακάκης (https://my.teicrete.gr/uploadedCVs/22416gr.pdf) είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1983. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) στη Φυσική Ιονισμένων Αερίων και Πλασμάτων (Physique des Gaz
et des Plasmas) του Πανεπιστημίου Paul Sabatier (Toulouse III) της Τουλούζης (Γαλλία) το 1985.

Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Κέντρο Ατομικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Paul Sabatier (Toulouse III) της Τουλούζης (Γαλλία) το 1988 με τιμητική διάκριση (très honorable). Έχει διατελέσει ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Φυσικής Πλάσματος του Πολυτεχνείο Λωζάννης (Ελβετία), στο Εργαστήριο Πλάσματος Χαμηλής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευναςτου Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ καθώς και επισκέπτης ερευνητής στο Naval Research Laboratory των ΗΠΑ. 

Επίσης ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης για πέντε συνεχή έτη. Ήταν ενεργό μέλος και συμμετείχε στην ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος (τώρα με τη νέα ονομασία ως Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής) του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Κρήτης. Το 2003 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΤΕΙ Κρήτης) όπου σήμερα είναι Καθηγητής. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας για δυο συνεχείς θητείες, Κοσμήτωρ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και τώρα είναι Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Έχει μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία ως υπεύθυνος ή μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας σε 20 χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Στα περισσότερα από αυτά έχει ασχοληθεί με την παραγωγή και διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και με την προσομοίωση και μοντελοποίηση διάδοσης ακτινοβολίας και κατανομής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων για εφαρμογές φυσικής πλάσματος χαμηλής και υψηλής ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει 42 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με μέσο όρο impact factor πάνω από 2), 35 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει 4 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά συνέδρια. Οι αναφορές στο ερευνητικό του έργο είναι πλέον των 750 με h-index 15.

Ομάδα επαγγελματιών Μονάδας ΠΦΥ

Λίλα Καραλή 
Προϊσταμένη  Δομής/Ψυχολόγος
 
Τσουβαλάκης Γεώργιος
Ιατρός
 
Μαρία Καραπιπεράκη
Νοσηλεύτρια
 
Φανή Βόϊνου 
Κοινωνική Λειτουργός
 
Βασιλική Τσισμελή
Κοινωνική Λειτουργός
 
Τιμόκλεια Κουφούδη
Ψυχολόγος
 
Φλώρα Σαρακατσιάνου
Ψυχολόγος
 
Αλεξάνδρα Σπυριδάκη
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής/ Φιλόλογος
 
Ιωάννης Μιγαδάκης
Μαθηματικός ειδικής αγωγής
 
Παρουσίαση της Μονάδας ΠΦΥ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email για απορίες – ερωτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Submit

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMail

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πρώην κτήριο της ΣΕΥΠ στην κεντρική αυλή του
ΕΛΜΕΠΑ, βάθος διαδρόμου αριστερά.
Ⓒ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - 2022 All rights reserved.