Στα πλαίσια της της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» και ειδικότερα της δράσης «Ενισχυτική Διδασκαλία στα Μαθηματικά», πραγματοποιήθηκαν σύγχρονα διαλέξεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις Θεματικές Ενότητες «Α΄. ΑΛΓΕΒΡΑ», «Β΄. ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ», και «Γ΄. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ», συγκεκριμένης θεματολογίας.

Στη βάση αυτών των διαλέξεων, παραδίδονται 13 αυτοτελείς μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, διάρκειας περίπου 45 λεπτών ή και παραπάνω η καθεμιά, πάνω σε αντίστοιχη θεματολογία, με σκοπό την ανάρτησή τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για χρήση από τους φοιτητές ενισχυτικά στη μελέτη τους στα αντίστοιχα μαθήματα.

Οι διαλέξεις δεν είναι, ούτε δεν θα μπορούσαν να είναι, λεπτομερείς και εξαντλητικές στην εξέταση της θεματολογίας τους, ούτε πρόκειται για εργαστήρια ασκήσεων. Οι διαλέξεις έχουν σκοπό να δώσουν συνοπτικά ορισμένες βασικές έννοιες, θεωρήματα και μεθόδους, αποφεύγοντας τη συστηματική συνεπή αυστηρότητα στην παρουσίαση, δίνοντας έμφαση στα παραδείγματα. Δεν συνίσταται η παρακολούθησή τους ως αποκλειστική/αυτοτελής πηγή μελέτης για τα μαθήματα αντίστοιχου περιεχομένου, μα μονάχα πλάι στις διαλέξεις, το εγχειρίδιο και το συνολικό υλικό που δίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας κάθε μαθήματος, που πρέπει να είναι η κύρια πηγή μελέτης.

Οι διαλέξεις είναι οι εξής:

α/α

Τίτλος Διάλεξης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΑΛΓΕΒΡΑ

1

Άλγεβρα Μιγαδικών Αριθμών, Μέτρο και Όρισμα Μιγαδικού Αριθμού. 

2

Γραμμικοί Χώροι, Εσωτερικό Γινόμενο, Βάσεις.

3

Άλγεβρα Πινάκων.

4

Αντίστροφος Πίνακας και Ορίζουσα.

5

Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

6

Πραγματικές Συναρτήσεις.

7

Όριο Πραγματικής Συνάρτησης.

8

Συνέχεια Πραγματικών Συναρτήσεων.

9

Παράγωγος Πραγματικής Συνάρτησης.

10

Αόριστο Ολοκλήρωμα Πραγματικής Συνάρτησης. Ορισμένο Ολοκλήρωμα Πραγματικής Συνάρτησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

11

Πληθυσμός και Δείγμα. 

12

Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση.

13

Εισαγωγή στον Έλεγχο Υποθέσεων.