27 Απριλίου 2021

Η σημασία της ευγνωμοσύνης

Η Μονάδα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ και στόχος της είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής και ποιοτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης στον πληθυσμό των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τελευταία άρθρα