22 Μαΐου 2019

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Από Δευτέρα 16/3 και για όσο χρειαστεί, έχουν τεθεί σε λειτουργία 3 τηλεφωνικές γραμμές
ψυχολογικής, κοινωνικής και υγειονομικής υποστήριξης για τους φοιτητές του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ως
εξής:
• Τηλ. 2810 379 539

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών που εμφανίζουν αγχώδεις εκδηλώσεις και
φοβίες, συναισθηματικές δυσκολίες και άλλες ψυχολογικές συνέπειες λόγω των έκτακτων
συνθηκών.
• Τηλ. 2810 379 541

Ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
ύποπτων συμπτωμάτων κορωνοϊού.
• Τηλ. 2810 379 166

Ενημέρωση σχετικά με προνοιακά θέματα, καθώς και εργασιακά δικαιώματα και παροχές που ενεργοποιήθηκαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Και οι τρεις τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν καθημερινά μεταξύ 9.00 π.μ. και 15.30 μ.μ., με την
υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (ψυχολόγων, κοινωνικων λειτουργών, νοσηλευτών), καθώς και συνεργαζόμενων εθελοντών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και άλλων ιδιωτών επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε φοιτητές του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. που χρήζουν υποστήριξης λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε.

Εκ μέρους της Μονάδας Π.Φ.Υ.
του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μαρία Παπαδακάκη,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τηλ. 2810 379518166

Τελευταία άρθρα